Diaľnica D1 Bratislava – Senec, I. úsek Bratislava – Triblavina, I. etapa

Výkon stavebného dozoru

Diaľnica D1 Bratislava – Senec, I. úsek Bratislava – Triblavina, I. etapa

Doba výstavby: 01/2020 – 03/2021

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Stavebný dozor:  INFRAM SK s.r.o.

Popis stavby:

Výkon činnosti Stavebného dozoru na stavbe: Diaľnica D1 Bratislava – Senec, I. úsek Bratislava – Triblavina, I. etapa“. Mostný objekt 232-05 zabezpečuje prevedenie diaľnice D1 nad diaľnicou D4. Diaľnica D1 na moste má po navrhovanom rozšírení šírkové usporiadanie v kategórii R 33,5/120. Z dispozičného a statického hľadiska bola navrhnutá dvojpoľová rámová konštrukcia. Premostenie je riešené dvomi samostatnými mostami, ľavý most a pravý most, každý pre jeden dopravný smer diaľnice. Výstavba mostu prebiehala pri minimálnych dopravných obmedzeniach.

prevzaté z:

Ďalšie významné referencie

Rýchlostná cesta R4
Prešov - severný obchvat (km 0-4,3)

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D1
Senec - Blatné, križovatka Blatné

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D1
Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D1
Prešov, západ - Prešov, juh

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Dialničný privádzač Nová Polhora

Činnosť stavebnotechnického dozoru
Viac info

Stavba Roka 2016 – Starý most

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie
Viac info

Diaľnica D3
Čadca, Bukov - Svrčinovec

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D1
Lietavská Lúčka – Višňové
– Dubná Skala

Činnosť odborníka stavebného dozoru na tunel
Viac info

Rychlostná cesta R2
Žiar nad Hronom – obchvat

Činnosť stavebného dozoru
Viac info

Kancelária BRATISLAVA

INFRAM SK s.r.o.

Kontakty spoločnosti

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49733/B
IČO: 43864350

© 2020 | INFRAM SK s.r.o.