Služby spoločnosti

INFRAM SK s.r.o.

Spoločnost INFRAM SK s.r.o. ponúka mnohostranné profesionálne služby súvisiace s prípravou a zabezpečením realizácie stavieb.

INFRAM SK s.r.o.

Spoločnosť INFRAM SK s.r.o. sa zaoberá činnosťou najmä v nižšie uvedených oblastiach:

  • inžinierska činnosť je dominantnou oblasťou pôsobenia, spoločnosť poskytuje služby v oblasti stavebného dozoru / technického dozoru investora na projektoch modernizácie hlavných železničných koridorov ako aj na projektoch budovania diaľničnej siete v SR.
  • projektový management ide o komplexné zastrešenie inžinierskej činnosti jednotlivých projektov, pokrytie oblastí od plánovania až po kontrolu, komunikáciu, vedenie ľudí a samozrejme dokončenie projektu k spokojnosti investora. Jeho súčasťou sa stáva aj úspešné zvládnutie managementu pohľadávok (Claim management) a managementu rizík (Risk management).
  • zábranné systémy proti pádu kamenia, sutiny, lavín a stabilizácie svahov sú ďalšou oblasťou, ktorú naša spoločnosť v spolupráci s českou materskou firmou a švajčiarskou spoločnosťou GEOBRUGG AG prináša na slovenský trh. Zabezpečujeme obhliadku terénu, prieskum, návrh riešenia, prípravu projektov zábranných systémov, dodanie materiálu, osadenie aj samotnú údržbu.
  • obstarávateľská činnosť je zabezpečovaná pre obstarávanie prác, služieb aj tovaru odborne spôsobilou osobou.
  • konzultačné a školiace činnosti, ktoré INFRAM SK s.r.o. poskytuje vyplývajú z praktických skúseností v spomenutých oblastiach a dlhoročných skúseností odborníkov – našich zamestnancov a spolupracovníkov. Kvalitné poskytnutie konzultácií a školení vyplýva zo skúseností s činnosťou v oblasti projektov spolufinancovaných z Európskej únie, ktoré podliehajú prísnym pravidlám a následnej kontrole ich dodržiavania, ako aj dodržiavania nariadení, smerníc a odporúčaní EÚ vzťahujúcich sa na oblasť pôsobenia.

Inžinierska činnosť

Viac info

Projektový manažment

Viac info

Vykonávanie stavieb

Viac info

Stavebný dozor

Viac info

Výskum a vývoj

Viac info

Školiaca činnosť

Viac info

Významné referencie spoločnosti

Realizovali sme významné projekty v oblasti dopravnej infraštruktúry

Diaľnica D1
Prešov, západ - Prešov, juh

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D3
Čadca, Bukov - Svrčinovec

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D1
Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Stavba Roka 2016 – Starý most

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie
Viac info

Stavba Roka 2016 – Tisovec

Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR. Stavba Roka 2016: Nominácia na hlavnú cenu
Viac info

Diaľnica D1
Senec - Blatné, križovatka Blatné

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Certifikácia spoločnosti

INFRAM SK s.r.o.

Spoločnosť INFRAM SK s.r.o. má od roku 2008 zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa požiadaviek  ISO 9001 pre nasledujúce činnosti:

inžiniersku činnosť vo výstavbe a poradenstvo, riadenie projektov a výkon stavebného dozoru v oblasti inžinierskych stavieb

Kancelária BRATISLAVA

INFRAM SK s.r.o.

Kontakty spoločnosti

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49733/B
IČO: 43864350

© 2020 | INFRAM SK s.r.o.