Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné

Výkon stavebného dozoru

D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné

Doba výstavby:  04/2016 – 12/2017

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s., Doprastav s.r.o.
Stavebný dozor: INFRAM SK s.r.o., INFRAM a.s.

Popis stavby:

Účelom stavby je vybudovať v mieste križovatky Blatné (km 30,206) novú mimoúrovňovú križovatku, ktorá zabezpečí plnohodnotné dopravné prepojenie cesty I/61 s diaľnicou D1 vo všetkých smeroch a zrekonštruovať príslušný úsek diaľnice D1 na 6-pruh a aby bolo možné v budúcnosti na diaľnici D1 dobudovať obojstranné kolektory.

Ďalšie významné referencie

Diaľnica D1
Bratislava - Senec
I. úsek Bratislava – Triblavina,
I. etapa

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D3
Čadca, Bukov - Svrčinovec

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Rýchlostná cesta R4
Prešov - severný obchvat (km 0-4,3)

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Dialničný privádzač Nová Polhora

Činnosť stavebnotechnického dozoru
Viac info

Diaľnica D1
Prešov, západ - Prešov, juh

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D1
Lietavská Lúčka – Višňové
– Dubná Skala

Činnosť odborníka stavebného dozoru na tunel
Viac info

Diaľnica D1
Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Stavba Roka 2016 – Starý most

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie
Viac info

Rychlostná cesta R2
Žiar nad Hronom – obchvat

Činnosť stavebného dozoru
Viac info

Kancelária BRATISLAVA

INFRAM SK s.r.o.

Kontakty spoločnosti

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49733/B
IČO: 43864350

© 2020 | INFRAM SK s.r.o.