Diaľnica D1 Bratislava – Senec, I. úsek Bratislava – Triblavina, I. etapa

Execution of the construction supervision

Diaľnica D1 Bratislava – Senec, I. úsek Bratislava – Triblavina, I. etapa

Period of construction: 01/2020 – 03/2021

Contractor: Doprastav, a.s.

Construction Supervision:  INFRAM SK s.r.o.

Site description:

Výkon činnosti Stavebného dozoru na stavbe: Diaľnica D1 Bratislava – Senec, I. úsek Bratislava – Triblavina, I. etapa“. Mostný objekt 232-05 zabezpečuje prevedenie diaľnice D1 nad diaľnicou D4. Diaľnica D1 na moste má po navrhovanom rozšírení šírkové usporiadanie v kategórii R 33,5/120. Z dispozičného a statického hľadiska bola navrhnutá dvojpoľová rámová konštrukcia. Premostenie je riešené dvomi samostatnými mostami, ľavý most a pravý most, každý pre jeden dopravný smer diaľnice. Výstavba mostu prebiehala pri minimálnych dopravných obmedzeniach.

prevzaté z:

More company's reference projects

Rýchlostná cesta R4
Prešov - severný obchvat (km 0-4,3)

Execution of the construction supervision
More info

Highway D1
Senec - Blatné, Crossway Blatné

Execution of the construction supervision
More info

Highway D1
Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Execution of the construction supervision
More info

Highway D1
Prešov, west - Prešov, south

Execution of the construction supervision
More info

Motorway feeder Nová Polhora

Construction and Technical Supervision service
More info

Construction of the Year 2016 - Old Bridge, BRATISLAVA

Award of the Slovak Chamber of Civil Engineers - for the best project solution
More info

Highway D3
Čadca, Bukov - Svrčinovec

Execution of the construction supervision
More info

Highway D1
Lietavská Lúčka – Višňové
– Dubná Skala

Performance of the activities of construction supervision experts for the construction of the tunnel
More info

Rychlostná cesta R2
Žiar nad Hronom – obchvat

Performance of construction supervision
More info

The Branch, BRATISLAVA office

INFRAM SK s.r.o.

Contact details of the company

The company with its registered office in the Commercial Register kept by the Regional Court in Bratislava I, section: Sro, folder 49733/B, ID Number: 43864350

© 2020 | INFRAM SK s.r.o.