Stavba Roka 2016 – Starý most, Bratislava

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie

Stavba Roka 2016 – Starý most, Bratislava

Doba výstavby:  11/2013 – 12/2015

Popis stavby:

Základnou úlohou projektu je vybudovanie električkovej trate, ktorá bude slúžiť ako súčasť Nosného systému MHD na báze koľajovej dopravy. V rámci prvej časti sa má vybudovať koľajová dráha cez Dunaj do Petržalky, ktorá bude dočasne končiť za Bosákovou ulicou.

Ďalšie významné referencie

Diaľnica D1
Prešov, západ - Prešov, juh

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D3
Čadca, Bukov - Svrčinovec

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D1
Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Stavba Roka 2016 – Tisovec

Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR. Stavba Roka 2016: Nominácia na hlavnú cenu
Viac info

Diaľnica D1
Senec - Blatné, križovatka Blatné

Výkon stavebného dozoru
Viac info

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov,

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Kancelária BRATISLAVA

INFRAM SK s.r.o.

Kontakty spoločnosti

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49733/B
IČO: 43864350

© 2020 | INFRAM SK s.r.o.