Dialničný privádzač Nová Polhora

Činnosť stavebnotechnického dozoru

Dialničný privádzač Nová Polhora

Doba výstavby:

Zhotoviteľ:
Stavebný dozor:

Popis stavby:

Cieľom poskytnutia služby podľa zmluvy je administratívna, riadiaca a technická správa Zmluvy o dielo, priebežná kontrola projektových prác zhotoviteľa a realizácie stavebných prác v mene objednávateľa.

Projekt zahŕňa stavbu mimoúrovňovej križovatky s diaľničným privádzačom na D1 v Novej Polhore, medzi križovatkami Lemešany a Budimír čo prispeje k rozvoju okolitých obcí a zároveň nepriamo aj k vytvoreniu nových pracovných miest.

Podnetom k výstavbe privádzača bolo aj vytvorenie logistického a priemyselného parku. Výstavba diaľničného privádzača je spolufinancovaná z rozpočtu Kohézneho fondu Európskej únie. Stavba povedie cez katastrálne územia obcí Šarišské Bohdanovce, Nová Polhora a Ploské.

Ďalšie významné referencie

Diaľnica D1
Bratislava - Senec
I. úsek Bratislava – Triblavina,
I. etapa

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D3
Čadca, Bukov - Svrčinovec

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D1
Senec - Blatné, križovatka Blatné

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Rýchlostná cesta R4
Prešov - severný obchvat (km 0-4,3)

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D1
Prešov, západ - Prešov, juh

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D1
Lietavská Lúčka – Višňové
– Dubná Skala

Činnosť odborníka stavebného dozoru na tunel
Viac info

Diaľnica D1
Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Stavba Roka 2016 – Starý most

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie
Viac info

Rychlostná cesta R2
Žiar nad Hronom – obchvat

Činnosť stavebného dozoru
Viac info

Kancelária BRATISLAVA

INFRAM SK s.r.o.

Kontakty spoločnosti

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49733/B
IČO: 43864350

© 2020 | INFRAM SK s.r.o.