O spoločnosti

INFRAM SK s.r.o.

Sme firma s históriou od roku 2007, spĺňajúce tie najnáročnejšie požiadavky na kvalitu.

Základné informácie o spoločnosti

INFRAM SK s.r.o.

Spoločnosť INFRAM SK s.r.o. vznikla v roku 2007 ako inžinierska a konzultačná firma, pobočka českej spoločnosti INFRAM a.s.. Spoločnosť ponúka služby v oblasti inžinierskych stavieb a s nimi súvisiacich činností, ide najmä:

  • Inžiniersku činnosť,
  • Projektový manažment,
  • Osadenie sietí proti pádom kameniva, sutiny, lavíny,
  • Obstarávateľskú činnosť,
  • Konzultačné a školiace činnosti.

INFRAM SK s.r.o. má pre tieto služby zavedený integrovaný systém managementu:

  • Systém zabezpečenia kvality ST EN ISO 9001
  • Systém environmentálneho managementu ST EN ISO 14001
  • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001

Obory působnosti spoločnosti

INFRAM SK s.r.o.

S nami ste vždy na špičke v obore

Inžinierska činnosť

Viac info

Projektový manažment

Viac info

Vykonávanie stavieb

Viac info

Stavebný dozor

Viac info

Výskum a vývoj

Viac info

Školiaca činnosť

Viac info

Certifikácia spoločnosti

INFRAM SK s.r.o.

Spoločnosť INFRAM SK s.r.o. má od roku 2008 zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa požiadaviek  ISO 9001 pre nasledujúce činnosti:

inžiniersku činnosť vo výstavbe a poradenstvo, riadenie projektov a výkon stavebného dozoru v oblasti inžinierskych stavieb.

Politika integrovaného systému manažmentu spoločnosti

INFRAM SK s.r.o.

Základným princípom činnosti spoločnosti INFRAM SK s.r.o. je dosiahnutie najvyššej kvality ponúkaného produktu pri minimalizácii negatívnych vplyvov činnosti spoločnosti na životné prostredie.

Kancelária BRATISLAVA

INFRAM SK s.r.o.

Kontakty spoločnosti

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49733/B
IČO: 43864350

© 2020 | INFRAM SK s.r.o.