Infraštruktúra pre budúcnosť

Ponúkame mnohostranné profesionálne služby súvisiace s prípravou a zabezpečením realizácie prác sprevádzajúcich stavebnú investičnú činnosť. Poskytujeme inžiniersku činnosť pre investorov, project management pre zhotoviteľa stavieb, konzultačnú a projektovú činnosť, školiacú a vydavateľskú činnosť

0 rokov
Skúseností
+ 0
Projektov a realizácii stavieb
0
Erudovaných špecialistov

O spoločnosti

Spoločnosť INFRAM SK s.r.o. vznikla v roku 2007 ako inžinierska a konzultačná firma, pobočka českej spoločnosti INFRAM a.s.

Spoločnosť ponúka služby v oblasti inžinierskych stavieb a s nimi súvisiacich činností

Služby spoločnosti

Spoločnost INFRAM SK s.r.o. ponúka mnohostranné profesionálne služby súvisiace s prípravou a zabezpečením realizácie stavieb.

Špecializujeme sa na veľké projekty.

 

Spoločnosť INFRAM SK s.r.o. sa zaoberá činnosťou najmä v nižšie uvedených oblastiach:

Inžinierska činnosť

Viac info

Vykonávanie stavieb

Viac info

Výskum a vývoj

Viac info

Projektový manažment

Viac info

Stavebný dozor

Viac info

Školiaca činnosť

Viac info

Významné referencie spoločnosti

Realizovali sme významné projekty v oblasti dopravnej infraštruktúry

Rýchlostná cesta R4
Prešov - severný obchvat (km 0-4,3)

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Stavba Roka 2016 – Starý most

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie
Viac info

Diaľnica D1
Prešov, západ - Prešov, juh

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Stavba Roka 2016 – Tisovec

Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR. Stavba Roka 2016: Nominácia na hlavnú cenu
Viac info

Diaľnica D3
Čadca, Bukov - Svrčinovec

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D1
Senec - Blatné, križovatka Blatné

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Politika integrovaného systému manažmentu spoločnosti

Základným princípom činnosti spoločnosti INFRAM SK s.r.o. je dosiahnutie najvyššej kvality ponúkaného produktu pri minimalizácii negatívnych vplyvov činnosti spoločnosti na životné prostredie.

Členstvo v združeniach a asociáciách

Materská spoločnosť INFRAM a.s. je aktívnym členom následujúcich združeni a asociácií

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49733/B
IČO: 43864350

© 2020 | INFRAM SK s.r.o.