Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala

Činnosť odborníka stavebného dozoru na tunel

D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala

Doba výstavby:  06/2014 – 2020

Stavebný dozor: ESP Consult, s.r.o., SGS Czech Republic, s.r.o., INFRAPROJEKT, s.r.o. 

Popis stavby:

Predmetom služby je výkon činnosti odborníkov stavebného dozoru pre výstavbu dvojrúrového tunela Višňové v celkovej dĺžke 7460 metrov kategórie T-7,5 pre tím stavebného dozoru na základe rámcovej dohody.

Ďalšie významné referencie

Diaľnica D1
Prešov, západ - Prešov, juh

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D1
Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Stavba Roka 2016 – Starý most

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie
Viac info

Stavba Roka 2016 – Tisovec

Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR. Stavba Roka 2016: Nominácia na hlavnú cenu
Viac info

Diaľnica D1
Senec - Blatné, križovatka Blatné

Výkon stavebného dozoru
Viac info

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov,

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Kancelária BRATISLAVA

INFRAM SK s.r.o.

Kontakty spoločnosti

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49733/B
IČO: 43864350

© 2020 | INFRAM SK s.r.o.