Infrastructure for the future

We offer wide-range professional services related to the preparation and implementation of work accompanying construction investment activities. We provide engineering activities for investors, project management for constructions' contractors, consulting and design activities, training and publishing activity.

0 years
of Experience
+ 0
of Projects and construction sites executions
0
Specialised experts in various fields

About company

The company INFRAM SK s.r.o. was established in 2007 as an engineering and consulting company, a branch of the Czech company INFRAM a.s .

The company offers services in the field of civil engineering and so related activities

Company's services

Spoločnost INFRAM SK s.r.o. ponúka mnohostranné profesionálne služby súvisiace s prípravou a zabezpečením realizácie stavieb.

We specialize in the major construction projects

 

INFRAM SK s.r.o. company primarily deals with activities in the following areas:

Engineering activities

More info

Constructions' execution

More info

Research & Development

More info

Project management

More info

Construction supervision

More info

Training activities

More info

Significant company's reference projects

Realizovali sme významné projekty v oblasti dopravnej infraštruktúry

Highway D1
Prešov, west - Prešov, south

Execution of the construction supervision
More info

Highway D3
Čadca, Bukov - Svrčinovec

Execution of the construction supervision
More info

Highway D1
Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Execution of the construction supervision
More info

Construction of the Year 2016 - Old Bridge, BRATISLAVA

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie
More info

Construction of the Year 2016 - Tisovec

Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR. Stavba Roka 2016: Nominácia na hlavnú cenu
More info

Highway D1
Senec - Blatné, Crossway Blatné

Execution of the construction supervision
More info

Politika integrovaného systému manažmentu spoločnosti

Základným princípom činnosti spoločnosti INFRAM SK s.r.o. je dosiahnutie najvyššej kvality ponúkaného produktu pri minimalizácii negatívnych vplyvov činnosti spoločnosti na životné prostredie.

Membership in associations

Materská spoločnosť INFRAM a.s. je aktívnym členom následujúcich združeni a asociácií

The company with its registered office in the Commercial Register kept by the Regional Court in Bratislava I, section: Sro, folder 49733/B, ID Number: 43864350

© 2020 | INFRAM SK s.r.o.