Stavba Roka 2016 – Tisovec, cesta I/72

Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR. Stavba Roka 2016: Nominácia na hlavnú cenu

Stavba Roka 2016 – Tisovec, cesta I/72

Doba výstavby:  01/2010 – 07/2013

Popis stavby:

Slovenská správa ciest – Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica

Účelom je výkon stavebného dozoru na rekonštrukci existujúcej cesty na kapacitnú komunikáciu, ktorá bude spĺňať požiadavky prognózovaných intenzít dopravy a parametre cesty I. triedy.

Cesta I/72 je v tomto území jediným možným prepojením medzi severnou a juhovýchodnou časťou Banskobystrického samosprávneho kraja a jej kvalita má priamy dopad na hospodárske a turistické aktivity v celom záujmovom území. Rekonštrukcia cesty I/72 bude mať výrazný vplyv na rozvoj regiónu.

Ďalšie významné referencie

Diaľnica D1
Prešov, západ - Prešov, juh

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D3
Čadca, Bukov - Svrčinovec

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D1
Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Stavba Roka 2016 – Starý most

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie
Viac info

Diaľnica D1
Senec - Blatné, križovatka Blatné

Výkon stavebného dozoru
Viac info

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov,

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Kancelária BRATISLAVA

INFRAM SK s.r.o.

Kontakty spoločnosti

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49733/B
IČO: 43864350

© 2020 | INFRAM SK s.r.o.