Certifikácia spoločnosti

INFRAM SK s.r.o.

Prehľad certifikátov spoločnosti INFRAM SK s.r.o., Slovenská republika

Spoločnosť INFRAM SK s.r.o. má od roku 2008 zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa požiadaviek ISO 9001 pre nasledujúce činnosti:

inžiniersku činnosť vo výstavbe a poradenstvo,
riadenie projektov a výkon stavebného dozoru v oblasti inžinierskych stavieb.

Od augusta 2008 má INFRAM SK s.r.o. tiež zavedený a udržiavaný systém environmentálneho manažérstva(EMS) podľa ISO 14001.

V septembri 2010 bola vykonaná certifikácia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek ISO 45001.

Spoločnosť INFRAM SK s.r.o. má teda zavedený a udržiavaný integrovaný systém manažérstva pre všetky kľúčové oblasti svojho pôsobenia na trhu.

 

Tu si môžete prezrieť kópie týchto certifikátov:

Významné referencie spoločnosti

Realizovali sme významné projekty v oblasti dopravnej infraštruktúry

Diaľničný obchvat
Prešov, západ - Prešov, juh

činnosť stavebného dozoru
Viac info

Diaľnice D3
Čadca, Bukov - Svrčinovec

činnosť stavebného dozoru
Viac info

Diaľnice D1
Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

činnosť stavebného dozoru
Viac info

Stavba Roka 2016 – Starý most

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie
Viac info

Stavba Roka 2016 – Tisovec

Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR. Stavba Roka 2016: Nominácia na hlavnú cenu
Viac info

Diaľnica D1
Senec - Blatné, križovatka Blatné

činnosť stavebného dozoru
Viac info

Kancelária BRATISLAVA

INFRAM SK s.r.o.

Kontakty spoločnosti

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49733/B
IČO: 43864350

© 2020 | INFRAM SK s.r.o.