I/75 Veľký Krtíš – Pôtor, sanácia

Externý stavebný dozor

I/75 Veľký Krtíš – Pôtor, sanácia

Doba výstavby:  07/2012 – 12/2013

Popis stavby:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby stavebného dozoru v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami „Zmluvné podmienky na výstavbu na stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom“ (FIDIC), prvé vydanie 1999.

    Stručný popis:
  • Úsek cesty I/75 v úseku Veľký Krtíš – Pôtor km 161,000 – 164,465 vykazuje zníženú prevádzkovú spôsobilosť z dôvodu deformácii cestného telesa vplyvom poklesu územia nad dobývacím priestorom Bane Dolina.
  • rekonštrukcia cesty, jedna úrovňová križovatka, 186 m oporného múru a 140m protihlukových stien
  • administratívna, riadiaca a technická správa zmluvy o dielo, kontrola stavebných prác.

prevzaté z:

Ďalšie významné referencie

Diaľnica D3
Čadca, Bukov - Svrčinovec

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D1
Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Stavba Roka 2016 – Starý most

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie
Viac info

Stavba Roka 2016 – Tisovec

Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR. Stavba Roka 2016: Nominácia na hlavnú cenu
Viac info

Diaľnica D1
Senec - Blatné, križovatka Blatné

Výkon stavebného dozoru
Viac info

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov,

činnosť stavebného dozoru
Viac info

Kancelária BRATISLAVA

INFRAM SK s.r.o.

Kontakty spoločnosti

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49733/B
IČO: 43864350

© 2020 | INFRAM SK s.r.o.