ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov

Výkon stavebného dozoru

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov

Doba výstavby:  03/2012 – 04/2015

Popis stavby:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby stavebného dozoru podľa zmluvy na poskytnutie služby a v súlade so zmluvou o dielo na stavebné práce. Všeobecnými zmluvnými podmienkami zmluvy o dielo na stavebné práce sú “Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom” (FIDIC), prvé vydanie 1999.

Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetnom úseku, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva Technické špecifikácie interoperability (TSI), európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC a AGTC.

Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov.

Ďalšie významné referencie

Diaľnica D1
Prešov, západ - Prešov, juh

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D3
Čadca, Bukov - Svrčinovec

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D1
Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Stavba Roka 2016 – Starý most

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie
Viac info

Stavba Roka 2016 – Tisovec

Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR. Stavba Roka 2016: Nominácia na hlavnú cenu
Viac info

Diaľnica D1
Senec - Blatné, križovatka Blatné

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Kancelária BRATISLAVA

INFRAM SK s.r.o.

Kontakty spoločnosti

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49733/B
IČO: 43864350

© 2020 | INFRAM SK s.r.o.