I/18, km 466,850-474,620, Strečno – Dubná Skala

Odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov

I/18, km 466,850-474,620, Strečno – Dubná Skala

Doba výstavby:  08/2008 – 01/2009

Popis stavby:

I/18, km 466,850-474,620, Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov.

prevzaté z:

Ďalšie významné referencie

Diaľnica D3
Čadca, Bukov - Svrčinovec

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D1
Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Stavba Roka 2016 – Starý most

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie
Viac info

Stavba Roka 2016 – Tisovec

Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR. Stavba Roka 2016: Nominácia na hlavnú cenu
Viac info

Diaľnica D1
Senec - Blatné, križovatka Blatné

Výkon stavebného dozoru
Viac info

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov,

činnosť stavebného dozoru
Viac info

Kancelária BRATISLAVA

INFRAM SK s.r.o.

Kontakty spoločnosti

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49733/B
IČO: 43864350

© 2020 | INFRAM SK s.r.o.