Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. triedy v Trnavskom a Nitrianskom regióne

Výkon stavebného dozoru

Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. triedy

Doba výstavby:  01/2012 – 05/2013

Popis stavby:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby stavebného dozoru v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami „Zmluvné podmienky na výstavbu na stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom“ (FIDIC), prvé vydanie 1999.

    Stručný popis:
  • zvýšenie bezpečnosti ciest I. triedy položením nového štrukturovaného plastového vodorovného značenia, osadenie meračov rýchlosti, meračov teplôt, meteostaníc, premenlivého dopravného značenia, cestných gombíkov, dopravných zrkadiel, plašičov zvery, zvislého dopravného značenia podľa najnovších predpisov, taktiež zvodidlá, smerové koly, zlepšenie vodného režimu cestného telesa, frézovanie vozovky, vyspravenie a položenie nového koberca.
  • predpokladaná dĺžka eliminácie bezpečnostných rizík na cestách I. triedy v Trnavskom a Nitrianskom regióne je 146,330 km.
  • administratívna, riadiaca, technická správa zmluvy o dielo a kontrola stavebných prác.

prevzaté z:

Ďalšie významné referencie

Diaľnica D3
Čadca, Bukov - Svrčinovec

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D1
Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Stavba Roka 2016 – Starý most

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie
Viac info

Stavba Roka 2016 – Tisovec

Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR. Stavba Roka 2016: Nominácia na hlavnú cenu
Viac info

Diaľnica D1
Senec - Blatné, križovatka Blatné

Výkon stavebného dozoru
Viac info

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov,

činnosť stavebného dozoru
Viac info

Kancelária BRATISLAVA

INFRAM SK s.r.o.

Kontakty spoločnosti

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49733/B
IČO: 43864350

© 2020 | INFRAM SK s.r.o.