Cesta I/75 Galanta – obchvat, 2. Stavba

Výkon činnosti stavebno – technického dozoru

Cesta I/75 Galanta – obchvat, 2. Stavba

Doba výstavby:  08/2011 – 11/2012

Popis stavby:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby stavebného dozoru v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami „Zmluvné podmienky na výstavbu na stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom“ (FIDIC), prvé vydanie 1999.

    Stručný popis:
  • vybudovaná nová cesta v dĺžke 4,371 km,
  • 4 nové mosty a 5 úrovňových križovatiek,
  • prepojenie existujúcich ciest I. a II. triedy,
  • administratívna, riadiaca a technická správa zmluvy o dielo,
  • kontrola stavebných prác

prevzaté z:

Ďalšie významné referencie

Diaľnica D1
Prešov, západ - Prešov, juh

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D3
Čadca, Bukov - Svrčinovec

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Stavba Roka 2016 – Starý most

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie
Viac info

Stavba Roka 2016 – Tisovec

Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR. Stavba Roka 2016: Nominácia na hlavnú cenu
Viac info

Diaľnica D1
Senec - Blatné, križovatka Blatné

Výkon stavebného dozoru
Viac info

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov,

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Kancelária BRATISLAVA

INFRAM SK s.r.o.

Kontakty spoločnosti

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49733/B
IČO: 43864350

© 2020 | INFRAM SK s.r.o.