Cesta I/68 Mníšek nad Popradom

Výkon činnosti stavebného dozoru

Cesta I/68 Mníšek nad Popradom

Doba výstavby:  2012 – 2015

Popis stavby:

Cieľom projektu je realizovať výstavbu nového hraničného prechodu medzi Slovenskou a Poľskou republikou, ktorý bude zabezpečovať kvalitnejšie cestné prepojenie, čím sa zvýši plynulosť dopravy a zrýchli sa čas prejazdu vozidiel s pozitívnym dopadom na bezpečnosť cestnej premávky.

Stavba predstavuje preložku cesty v dĺžke 694 metrov na území SR. Stavba sa podľa Dohody sa delí na dve ucelené časti:

  • I. ucelená časť – slovenská prístupová cesta (po hraničný most). Do tejto časti patria všetky objekty na slovenskej strane, okrem mostného objektu cez rieku Poprad;
  • II. ucelená časť – hraničný mostný objekt cez rieku Poprad v dĺžke 324 metrov. Do tejto časti patrí aj časť mosta na území Poľskej republiky.

prevzaté z:

Ďalšie významné referencie

Diaľnica D3
Čadca, Bukov - Svrčinovec

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D1
Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Stavba Roka 2016 – Starý most

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie
Viac info

Stavba Roka 2016 – Tisovec

Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR. Stavba Roka 2016: Nominácia na hlavnú cenu
Viac info

Diaľnica D1
Senec - Blatné, križovatka Blatné

Výkon stavebného dozoru
Viac info

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov,

činnosť stavebného dozoru
Viac info

Kancelária BRATISLAVA

INFRAM SK s.r.o.

Kontakty spoločnosti

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49733/B
IČO: 43864350

© 2020 | INFRAM SK s.r.o.