ŽSR, Modernizácia trate Žilina - Krásno nad Kysucou

Výkon stavebného dozoru

ŽSR, Modernizácia trate Žilina - Krásno nad Kysucou

Doba výstavby:  06/2008 – 02/2012

Popis stavby:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby stavebného dozoru v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami „Zmluvné podmienky na výstavbu na stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom“ (FIDIC), prvé vydanie 1999.

    Stručný popis:
  • modernizácia jestvujúcej dvojkoľajnej železničnej trate
  • výstavba jedného nového mostu
  • modernizácia staníc a zastávok ako súčasť európskeho železničného koridoru č. VI, súčasť európskej magistrály E 40 a C-E v rámci dohôd AGC a AGTC
  • administratívna, riadiaca a technická správa zmluvy o dielo
  • kontrola stavebných prác

Ďalšie významné referencie

Diaľnica D1
Prešov, západ - Prešov, juh

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D3
Čadca, Bukov - Svrčinovec

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Diaľnica D1
Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Stavba Roka 2016 – Starý most

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie
Viac info

Stavba Roka 2016 – Tisovec

Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR. Stavba Roka 2016: Nominácia na hlavnú cenu
Viac info

Diaľnica D1
Senec - Blatné, križovatka Blatné

Výkon stavebného dozoru
Viac info

Kancelária BRATISLAVA

INFRAM SK s.r.o.

Kontakty spoločnosti

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49733/B
IČO: 43864350

© 2020 | INFRAM SK s.r.o.