Diaľnica D1 Prešov, západ - Prešov, juh

Execution of the construction supervision

Diaľnica D1 Prešov, západ - Prešov, juh

Period of construction:  06/2017 – 10/2021

Contractor: EUROVIA SK, a.s., Doprastav, a.s., Metrostav, a.s.

Construction Supervision: AE Dozoring, s.r.o., BUNG Slovensko, s.r.o., INFRAM SK s.r.o.

Site description:

Úsek diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh bude priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov, západ, ktorý je v súčasnosti v prevádzke. V prvej mimoúrovňovej križovatke Prešov, juh je navrhovaná diaľnica napojená na jestvujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír.  Doteraz  celý  objem  dopravy  prechádza po cestách mesta Prešov, čo so sebou prináša negatívne vplyvy na životné prostredie. Diaľnica D1 bude tvoriť „západný“ obchvat mesta Prešov a rýchlostná cesta R4 bude tvoriť „severný“ obchvat mesta Prešov. Tieto komunikácie sú navzájom prepojené v druhej budovanej mimoúrovňovej križovatke Prešov, západ, pričom jednou z funkcií je previesť predovšetkým tranzitnú dopravu mimo obývané územie mesta. Preto je križovatka navrhnutá tak, aby prepájala všetky smery a všetky kategórie ciest.

prevzaté z:

More company's reference projects

Highway D1
Bratislava - Senec
I. úsek Bratislava – Triblavina,
I. etapa

Execution of the construction supervision
More info

Highway D1
Senec - Blatné, Crossway Blatné

Execution of the construction supervision
More info

Highway D1
Lietavská Lúčka – Višňové
– Dubná Skala

Performance of the activities of construction supervision experts for the construction of the tunnel
More info

Rýchlostná cesta R4
Prešov - severný obchvat (km 0-4,3)

Execution of the construction supervision
More info

Motorway feeder Nová Polhora

Construction and Technical Supervision service
More info

Construction of the Year 2016 - Old Bridge, BRATISLAVA

Award of the Slovak Chamber of Civil Engineers - for the best project solution
More info

Highway D3
Čadca, Bukov - Svrčinovec

Execution of the construction supervision
More info

Highway D1
Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Execution of the construction supervision
More info

Rychlostná cesta R2
Žiar nad Hronom – obchvat

Performance of construction supervision
More info

The Branch, BRATISLAVA office

INFRAM SK s.r.o.

Contact details of the company

The company with its registered office in the Commercial Register kept by the Regional Court in Bratislava I, section: Sro, folder 49733/B, ID Number: 43864350

© 2020 | INFRAM SK s.r.o.