Rýchlostná cesta R4 Prešov-severný obchvat (km 0-4,3)

Execution of the construction supervision

Rýchlostná cesta R4 Prešov-severný obchvat (km 0-4,3)

Period of construction: 07/2019 – 03/2023

Contractor: Združenie Váhostav – SK, a.s. a TuCon, a.s.

Construction Supervision: Inžinierske združenie BUNG – Infram R4

Site description:

Výkon stavebného dozoru na výstavbe 4300 m dlhého úseku rýchlostnej cesty R4 západne od mesta Prešov, ktorá je napojená na diaľnicu D1 v mimoúrovňovej križovatke Prešov – západ. Následne je vedená po svahu vrchu Bikoš nad údolím Šarišského potoka. V km 1,669 na nachádza južný portál tunela „Bikoš“. Severný portál tunela je v km 2,824. Zo severného portálu tunela rýchlostná cesta križuje mostným objektom dĺžky 457 m cyklistický chodník, rieku Torysa, železničnú trať Košice – Muszyna a cestu I/68. Na konci trasy sa nachádza mimoúrovňová križovatka Prešov – sever („Dúbrava“) s cestou I/68. Súčasťou Severného obchvatu Prešova, I. etapy, je aj preložka cesty I/68 v dĺžke takmer 2 km.

prevzaté z:

More company's reference projects

Highway D1
Bratislava - Senec
I. úsek Bratislava – Triblavina,
I. etapa

Execution of the construction supervision
More info

Highway D1
Senec - Blatné, Crossway Blatné

Execution of the construction supervision
More info

Highway D1
Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Execution of the construction supervision
More info

Highway D1
Prešov, west - Prešov, south

Execution of the construction supervision
More info

Motorway feeder Nová Polhora

Construction and Technical Supervision service
More info

Construction of the Year 2016 - Old Bridge, BRATISLAVA

Award of the Slovak Chamber of Civil Engineers - for the best project solution
More info

Highway D3
Čadca, Bukov - Svrčinovec

Execution of the construction supervision
More info

Highway D1
Lietavská Lúčka – Višňové
– Dubná Skala

Performance of the activities of construction supervision experts for the construction of the tunnel
More info

Rychlostná cesta R2
Žiar nad Hronom – obchvat

Performance of construction supervision
More info

The Branch, BRATISLAVA office

INFRAM SK s.r.o.

Contact details of the company

The company with its registered office in the Commercial Register kept by the Regional Court in Bratislava I, section: Sro, folder 49733/B, ID Number: 43864350

© 2020 | INFRAM SK s.r.o.