Služby

Spoločnosť INFRAM SK s.r.o. sa zaoberá činnosťou najmä v nižšie uvedených oblastiach:

O Spolocnosti
  • inžinierska činnosť je dominantnou oblasťou pôsobenia, spoločnosť poskytuje služby v oblasti stavebného dozoru / technického dozoru investora na projektoch modernizácie hlavných železničných koridorov ako aj na projektoch budovania diaľničnej siete v SR.
  • projektový management ide o komplexné zastrešenie inžinierskej činnosti jednotlivých projektov, pokrytie oblastí od plánovania až po kontrolu, komunikáciu, vedenie ľudí a samozrejme dokončenie projektu k spokojnosti investora. Jeho súčasťou sa stáva aj úspešné zvládnutie managementu pohľadávok (Claim management) a managementu rizík (Risk management).
  • zábranné systémy proti pádu kamenia, sutiny, lavín a stabilizácie svahov sú ďalšou oblasťou, ktorú naša spoločnosť v spolupráci s českou materskou firmou a švajčiarskou spoločnosťou GEOBRUGG AG prináša na slovenský trh. Zabezpečujeme obhliadku terénu, prieskum, návrh riešenia, prípravu projektov zábranných systémov, dodanie materiálu, osadenie aj samotnú údržbu.
  • obstarávateľská činnosť je zabezpečovaná pre obstarávanie prác, služieb aj tovaru odborne spôsobilou osobou.
  • konzultačné a školiace činnosti, ktoré INFRAM SK s.r.o. poskytuje vyplývajú z praktických skúseností v spomenutých oblastiach a dlhoročných skúseností odborníkov – našich zamestnancov a spolupracovníkov. Kvalitné poskytnutie konzultácií a školení vyplýva zo skúseností s činnosťou v oblasti projektov spolufinancovaných z Európskej únie, ktoré podliehajú prísnym pravidlám a následnej kontrole ich dodržiavania, ako aj dodržiavania nariadení, smerníc a odporúčaní EÚ vzťahujúcich sa na oblasť pôsobenia.

Informácie o uvedených projektoch nájdete v sekcii Významné referencie.