Politika integrovaného systému manažmentu spoločnosti

Základným princípom činnosti spoločnosti INFRAM SK s.r.o. je dosiahnutie najvyššej kvality ponúkaného produktu pri minimalizácii negatívnych vplyvov činnosti spoločnosti na životné prostredie.

Politika systému managemetnu spoločnosti INFRAM SK s.r.o. vychádza z nasledujúcich zásad:

  • Produkty musia vždy úplne vyhovovať požiadavkám a prianiam našich zákazníkov. Spokojnosť zákazníka a verejnosti podmieňuje všetky činnosti organizácie.
  • Kvalitu našich produktov a zaisťovanie ochrany životného prostredia ovplyvňuje priamo alebo nepriamo každý náš pracovník.
  • Povedomie zamestnancov k starostlivosti o životné prostredie a preto musí byť podporované zabezpečením ich maximálnej informovanosti o všetkých environmentálnych aspektoch činností realizovaných spoločnosťou INFRAM SK s.r.o.
  • Spoločnosť INFRAM SK s.r.o. sa musí snažiť využívať dostupné technické a organizačné prostriedky na predchádzanie všetkým možnostiam poškodenia životného prostredia.
  • Kvalifikácia a motivácia zamestnancov je rozvíjaná s ohľadom na budúce potreby spoločnosti.
  • Neustále zlepšovanie kvality našej práce a našich produktov je správnou cestou - metódou na zabezpečenie konkurenceschopnosti našich produktov v náročných podmienkach.
  • Spoločnost INFRAM SK s.r.o. musí trvalo rešpektovať a plniť požiadavky právnych predpisov a zainteresovaných strán na akosť a ochranu životného prostredia.
Obrazek Clenstvi