Realizovali sme významné projekty v oblasti dopravnej infraštruktúry

Ponúkame technicko – organizačnú pomoc pri spracovaní a realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ

Pravidelne preukazujeme svoje kvality ISO certifikáciou

Aktuálne:

Prostredníctvom materskej spoločnosti INFRAM CZ, a.s. – výhradné zastúpenie v ČR a SR ochranných systémov GEOBRUGG (R) proti živelným pohromám. Statické a dynamické ochranné systémy z vysokopevnostného oceľového drôteného pletiva, chrániace proti živelným pohromám ako je pád kameniva, nestabilita svahov a zárezov, zosuvy, snehové lavíny a bahnotoky.