Certifikácia

Spoločnosť INFRAM SK s.r.o. má od roku 2008 zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa požiadaviek STN EN ISO 9001:2008 pre nasledujúce činnosti:

inžiniersku činnosť vo výstavbe a poradenstvo,
riadenie projektov a výkon stavebného dozoru v oblasti inžinierskych stavieb.

Od augusta 2008 má INFRAM SK s.r.o. tiež zavedený a udržiavaný systém environmentálneho manažérstva(EMS) podľa STN EN ISO 14001: 2004.

V septembri 2010 bola vykonaná certifikácia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek STN EN ISO 18001:2007.

Spoločnosť INFRAM SK s.r.o. má teda zavedený a udržiavaný integrovaný systém manažérstva pre všetky kľúčové oblasti svojho pôsobenia na trhu.

Tu si môžete prezrieť kópie týchto certifikátov:

Infram s.r.o. Cerfitikát Infram s.r.o. Cerfitikát Infram s.r.o. Cerfitikát